Przedszkole Nr 1 Koluszki
Drukuj

 witamy     

Nasze przedszkole jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Koluszki.
     Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.          Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców.
     Obecnie pracujemy w godzinach 6.30.-16.30.

      Nasza placówka ma cztery oddziały.
     Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 osób.

      Kładziemy nacisk na indywidualny kontakt z każdym  dzieckiem.
     Zapewniamy rodzinną atmosferę.

      Opiekę nad dziećmi sprawują osoby doskonale przygotowane 
     i znające potrzeby dziecka.
 
      Organizujemy wiele uroczystości i spotkań dla dzieci 
     i ich rodzin.

      Przedszkolaki biorą udział w licznych imprezach kulturalnych,
     konkursach, wycieczkach, przedstawieniach itp.

 
 linie_stopykolor       

W  kształtowaniu osobowości  i  wiedzy dzieci jesteśmy partnerami Rodziców ! 

Poprawiony: poniedziałek, 14 maja 2012 20:14
 
Contacts Search