Drukuj

 

 NASZE PROGRAMY - ROK SZKOLNY 2017/2018

 


 linie_liter_305
Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową zatwierdzoną przez MEN 
                                                    (Dz. U.  Nr 4 z dnia 14 lutego 2017r., poz.356).

 PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI 
„NASZE PRZEDSZKOLE"  
autorstwa,M. Kwaśniewskiej i W. Żaby -Żabińskiej

PROGRAMY  WSPIERAJĄCE
     Program Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu dla dzieci w wieku   przedszkolnym  „Mały Odkrywca"
     Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas"
    „Adaptacja dziecka w przedszkolu" – program autorski

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII
          „ W świecie mojego Boga”

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Magdalena Appel,Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

 

PROGRAMY DO PRACY INDYWIDUALNEJ
Plan-program pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci starsze i dzieci młodsze)  z podziałem na 2 części:
       -  Praca z dziećmi o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym
       -  Praca z dzieckiem zdolnym

 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
V edycja w roku szkolnym 2015/2016

ZEBY
Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” jest odpowiedzią na znaczący problem społeczny, jakim jest próchnica zębów wśród dzieci.
Program, którego fundatorem jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., marka Aquafresh, a organizatorem Agencja Adliner Sp. z o.o.

Akademia Aquafresh koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

W ramach Akademii Aquafresh, przedszkola otrzymają bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych. Jednym z elementów edukacyjnych Programu Akademia Aquafresh jest platforma edukacyjna www.akademia-aquafresh.pl, gdzie znajdują się nie tylko informacje o programie, konkursach i partnerach akcji, ale także wyodrębnione zostały trzy strefy: dla przedszkoli, dla rodziców oraz dla dzieci.


W roku szkolnym 2010/2011 nasze przedszkole realizowało projekty POKL
współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1."Podróż do tajemniczej Krainy Literek"- grupa I- 3-, 4-latki
2. "Podróż do Świata Wiedzy"- gupa II-5-,6-latki
3."Podróżnicy w Krainie Wiedzy"- grupa III-6-latki

 
unia

 

 


Informacje o projekcie

-projekty realizowane były od 1 października 2010 r. do 31 marca 2011 r.
-nauczyciel i dzieci otrzymali pomoce dydaktyczne wspomagające  proces 
nauki czytania naturalnego (całymi wyrazami ):plansze, wyrazy,ilustracje ,
10 książeczek,w których dzieci utrwalały umiejętności czytania zdobywaną
 na  zajęciach w grupach
-umiejętności czytania zdobywaną na  zajęciach w grupach dzieci utrwalały
w domu z rodzicami

Cele  projektów:

Dzieci:
podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności przedszkolaków
poprzez aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, 
uzyskanie umiejętności w czytaniu, myśleniu i koncentracji,odkrywanie 
własnych talentów
wzrost poziomu wiedzy na temat otaczającego świata, zjawisk fizycznych
i chemicznych.
Rodzice:
zwiększenie wiedzy w zakresie rozwoju psychofizycznego ich dzieci 
oraz pokazanie metod wsparcia w tym rozwoju 
pobudzenie chęci zdobywania nowej wiedzy i zaangażowanie
ich w działania na rzecz rozwoju własnego i swoich dzieci.
Nauczyciele:
wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie nowatorskich 
metod nauczania,
zwiększenie wiedzy nauczycieli z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się 
i wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym.

Poprawiony: środa, 24 stycznia 2018 19:16
 
Contacts Search